Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/domains1/vx263000/public/www_root/robots/load-other-articles.php on line 36

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/domains1/vx263000/public/www_root/robots/load-other-articles.php on line 36

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/domains1/vx263000/public/www_root/robots/load-other-articles.php on line 36

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/domains1/vx263000/public/www_root/robots/load-other-articles.php on line 36

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/domains1/vx263000/public/www_root/robots/load-other-articles.php on line 36

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/domains1/vx263000/public/www_root/robots/load-other-articles.php on line 36

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/domains1/vx263000/public/www_root/robots/load-other-articles.php on line 36

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/domains1/vx263000/public/www_root/robots/load-other-articles.php on line 36

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/domains1/vx263000/public/www_root/robots/load-other-articles.php on line 36

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/domains1/vx263000/public/www_root/robots/load-other-articles.php on line 36
Udělejte si radost..., Hyperbydleni.cz

Udělejte si radost...

25.1.2008 | Jiří Kovář | Bazény | Komentářů 0 |

Zima je má v sobě určitý paradox. Letní vedra jsou pryč a jakoby se zdálo, že bazénové téma je jaksi „pasé“. Ale přitom opak je pravdou.

Udělejte si radost... - foto, Hyperbydleni.cz

Právě na podzim je nejlepší doba na realizaci bazénového projektu a pokud jste se nerozhoupali ještě k stavbě samotné, pak vězte, že máte nejvyšší čas. Pravdou sice je, že objednávku můžete udělat i v zimních měsících a stavbu realizovat na jaře, ale z odborníci doporučují postavit bazén na podzim a nechat ho takzvaně „vymrznout“ stejně, jako kteroukoliv hrubou stavbu.

Jak dlouho trvá stavba bazénu

Díky moderním technologiím je stavba bazénu poměrně rychlá. Parta zedníků dokáže pomocí techniky ztraceného bednění realizovat hrubou stavbu vašeho bazénu během jednoho týdne. Stačí, aby byl hotový základní výkop. Pak zedníci sestaví konstrukci jakéhokoliv rozměru a tvaru. Nakonec ji vyplní ocelovou výztuží a tekutým betonem.

Rozum a tvar

Začátek našeho bazénového snění bychom měli věnovat tvaru bazénu. Ideální tvar pro využití plochy je obdélník. Ostatní tvary jsou podřízeny spíše designovému požadavku a jejich zakrytí hladiny nebo zastřešením se prodraží. U velmi oblíbeného oválu volte o půl metru větší bazén než při obdélníku. Tím částečně nahradíte zaoblené chybějící rohy. Kruhový bazén je nevýhodný zejména z důvodu velkého objemu vody při požadavku na plavecké využití. Kruh o průměru šest metrů má stejně vody jako obdélník 8 x 3,5 metru, jehož využití je podstatně zajímavější.

Poraďte se s technikem

Dejme tomu, že máte představu o svém zahradním bazénu už dokonale promyšlenou. Přesto je lepší ji před realizací konzultovat s technikem odborné firmy. Bazénáři jsou díky realizacím stovek projektu zvyklí napravovat mylné představy zákazníků poměrně často. První problém je představa o velikosti bazénu. Z hlediska financí platí, že malý bazén je skutečně levnější než bazén veliký. Chcete-li rehabilitační tůňku na osvěžení a jedno až dvě tempa, pak vám bude stačit bazének o délce pěti metrů. Podle zkušeností firem na českém trhu si domácí zákazník nejvíce objednává rodinný zahradní bazén o rozměrech 6 x 3 metry. Takový bazén vám poskytne pár temp navíc a poměr cena a užitek je pro zákazníka nejzajímavější. Má-li početnější rodinu a může-li si finančně dovolit vybírat bazén podle předpokládaného počtu osob koupajících se v něm, pak lze zvolit i variantu 7,5 x 3,5 metru. Větší bazény o délce 8 až 10 metrů nám z kategorie rodinných bazénů poněkud vyčuhují. Takové projekty se hodí pro milovníky bazénových párty a zahradních večírků. Je pravda, že takový bazén je lepší na plavání, ale z hlediska pořizovacích a hlavně provozních nákladů je otázka jeho využití. Bazény mají jedno pravidlo, které říká, že spotřeba energie a chemie je úměrná násobku objemu vody v bazénu.

Bojíme se o malé děti

Když si pořizujeme bazén, pak nám rodičovská úzkost velí eliminovat možná rizika a postavit takový typ osvěžovadla, ve kterém by našemu capartovi nehrozilo utonutí. Proto máme tendenci snižovat hloubku bazénu. Nicméně odborníci upozorňují, že dítěti neschopnému plavat může být osudný i pád do necelý metr hlubokého brouzdaliště. Proto snižovat z těchto důvodů hloubku nového bazénu na 1 nebo 1,2  m nic neřeší. Raději zvolte doporučenou hloubku 1,5 metru a co nejrychleji naučte své děti plavat. Dokud to nedokáží, instalujte kolem bazénu plůtek nebo zastřešení.

Kam s ním

Pokud vybíráme to pravé místo pro náš bazén na zahradě měli bychom brát ohled na orientaci světových stran. Důležité je také oslunění, musíme dát pozor aby nám místo, kde bude bazén, nevrhalo stín. Co nejslunnější lokalita nám umožní použití solární folie pro ohřev vody až o 4 stupně Celsia. Problém ale může být vysoký strom či štít domu. Ohledně stromů platí, že stanoviště bazénu by mělo být chráněno před padajícím listím, které ve vodě hnije, a proto raději vybíráme místo pokud možnou stranou od listnatých stromů. Bazén by nám také neměl přetínat komunikační trasu od domu, měl by být napojen na terasu domu, kde bychom měli mít v ideálním případě i odpočinkovou plochu. Z hlediska územního plánováním musíme mít vymyšleno umístění filtračního systému a napojení zdroje vytápění bazénové vody. Odborníci doporučují zvolit pro umístění technologického zázemí bazénu dům nebo alespoň zahradní domek. V případě, že jde o svažitý pozemek, lze strojovnu vybudovat ve svahu pod bazénem. V případě, že jsme nuceni z jakéhokoli důvodu bazén jen částečně zapustit do terénu je výhodné kolem něj vytvořit co nejširší prostor v stejné rovině jako je horní hrana bazénu a výškový rozdíl mezi okolím a bazénem zjemnit třeba umělým svahem. V tomto případě nás ale nemine konzultace se statikem, který navrhne vhodná opatření, například vybudování dodatečné opěrné zdi, aby nám bazén po svahu neujížděl.

Udělejte si radost... - foto, Hyperbydleni.cz

Začínáme s výkopem

Velmi důležité je zaměření bazénu vůči stávajícím objektům, zejména s rovnoběžnými stranami obytného domu. Také výškové zaměření bazénu a určení horní úrovně dlažby kolem něj s ohledem na možnost odvodnění jeho okolí, je pro budoucnost našeho osvěžovadla klíčové. Zemní práce provádíme zpravidla strojně s ručním dokopáním do předepsaných profilů. Po celém obvodu bazénu bychom měli výkop rozšířit minimálně o 60 cm. Jde o montážní prostor. V místě budoucího bazénu by neměla být navážka, ale rostlý terén. Je estetické umístit bazén do stejné roviny jako je okolní dlažba a nevytvářet na zahradě sarkofágy.

Není typ jako typ

Stavba bazénu také závisí na zvoleném typu. Betonové bazény a bazény se skeletem tvořeným  ztraceným bedněním jsou velmi vznešené a esteticky dokonalé, konstrukce umožňuje variabilním způsobem řešit vstup do bazénu. Vlastní skelet lze vytvořit jak betonováním do předem připraveného bednění tak i s výhodou lze využít ztraceného bednění z betonových prefabrikátů či polystyrénových tvarovek, které jsou současně tepelnou izolací bazénu. Vnitřní povrch může být upraven několika způsoby. Například je to  keramický obklad, přičemž izolaci proti bazénové vodě v tomto případě zajišťuje speciální hydroizolační stěrka odolná stálému tlakovému zatížení, která se nanáší přímo na betonový povrch . Další možností povrchu je  mozaika,  která má izolace proti bazénové vodě je provedenu obdobným způsobem jako u keramického obkladu. Moderním technologie nabízí i řešení vnitřního povrchu bazénu pomocí fólie svařované na místě nebo vysokofrekvenčně svařené ve výrobním závodě a zavěšené do skeletu bazénu. Tato fólie plní zároveň funkci izolace proti bazénové vodě. Mezi betonem a fólií je vložena geotextilie nalepená na betonový povrch

Trvanlivost z betonu

Betonový bazén má ze všech typů bazénu má nejdelší životnost, je odolný vůči mechanickému namáhání. Má téměř neomezenou variabilita tvaru a ze všech typů bazénu je zde nejširší výběr barevných odstínů, což nabízí možnost dokonalého sladění bazénu s okolním interiérem. Na druhou stranu je zde delší doba stavby, větší pracnost a ze všech typů bazénů relativně nejnákladnější. Z toho hlediska nejlevnější alternativou jsou celoplastové svařované bazény. Základním materiálem pro výrobu skeletu bazénu jsou desky a pásy z polypropylénu hladkého povrchu, barvy bleděmodré. Plastová vana umístěná na předem připravenou betonovou desku musí být obetonována popřípadě tepelně izolována což se provádí součastně s napouštěním bazénu. Výhodou těchto bazénů je jejich rychlá a jednoduchá montáž, přitom finančně se jedná o nejméně nákladný typ. Ale i toto řešení nabízí velkou variabilitu tvarů, takže si můžeme zvolit libovolný tvar bazénů a to i s integrovaným schodištěm.

Udělejte si radost... - foto, Hyperbydleni.cz

Opravitelná fólie

Foliové montované bazény  mají obvodový plášť bazénu vymodelovaný ocelovým plechem opatřeným vícevrstvým antikorozním nátěrem, popřípadě plastovými prefabrikáty. Do tohoto pláště, postaveného na připravenou betonovou desku je zavěšen vinylový liner tloušťky 0,6 (0,8) mm. Také tento typ má rychlou a jednoduchou montáž a je méně nákladný než betonové bazény. Nespornou výhodou těchto bazénů je i jejich snadná možnost opravy při poškození. Na druhou stranu nejsou příliš variabilní, musíte si vybrat pouze z typů dodávaných výrobcem. Také jsou méně odolné proti mechanickému namáhání a v případě ocelového pláště může hrozit koroze.

Jednoduchý laminát

Posledním typem bazénů jsou laminátové bazény. Jejich konstrukci tvoří laminátová vana, která se již hotová dováží na stavbu. Tento typ bazénu není proto možné zhotovit na místě. Laminátová vana je uložena na předem připravenou armovanou betonovou desku o síle 15 cm, poté zafixována suchou nebo polosuchou betonovou směsí, zasypané do mezery mezi bazénem a výkopem. Tento bazén je opět vhodnější na zahradu nežli do interiéru.  Montáž laminátového bazénu je jednoduchá a jeho výhodou je, že je z jednoho kusu materiálu vysoké pevnosti. Na druhé straně je tento bazén těžkou opravitelný při nějakém poškození, můžete si vybrat pouze z typů dodávaných výrobcem a jen z jednoho barevného odstínu.

Zastřešení skoro nutnost

Hlavní otázkou pro budoucího uživatele bazénu je, zda klimatické podmínky daného prostředí slibují předpoklad jeho dlouhodobého užívání v každém roce. Protože je však podnebí v České republice velmi proměnlivé, nechá se jím mnohý zákazník zviklat a upustí od svého záměru – realizace bazénu. Ale proč si kazit příjemnou představu o plavání v bazénu nepříznivým počasím, když ho lze velmi efektním a zároveň vysoce kvalitním způsobem zastřešit. Řešením jsou různé typy zastřešení. Jednou variantou jsou kovové konstrukce s výplní polykarbonátem. Další možností jsou zimní zahrady, což je nejčastější trend pro velké zapuštěné bazény. Dnes už jsou výrobci zimních zahrad tak důmyslní, že díky kvalitním a promyšleným konstrukčním systémům lze ze zimní zahrady vytvořit útulnou letní zahradu prozářenou sluncem.Diskutovat Tisknout článek

Hodnocení článku

hlasů: 11

Diskuze

Článek Udělejte si radost... zatím nikdo nekomentoval. Buďte první!

počet příspěvků: 0

Zobrazit diskuzi » Přidat příspěvek

Najděte si své bydlení

Vybírejte z více jak 114000 nemovitostí v ČR

Nemovitost

Kraj

Obsahuje text

Poradna

V tuto chvíli neexistují žádné záznamyveletrhy

Veletrhy - foto, Velkolepé spojení oblíbených veletrhů krásy, Hyperbydleni.cz

Velkolepé spojení oblí...

17.09.2019

Dva největší beauty veletrhy s mnohaletou...

Veletrhy - foto, Velkolepé spojení oblíbených veletrhů krásy, Hyperbydleni.cz

Velkolepé spojení oblí...

17.09.2019

Dva největší beauty veletrhy s mnohaletou...

Veletrhy - foto, Ochutnávka FOR ARCH 2019: Které novinky a trendy ze stavebnictví se představí v Letňanech?, Hyperbydleni.cz

Ochutnávka FOR ARCH 20...

13.09.2019

Strojní zdění, chytré zdivo nebo moderní...

Veletrhy - foto, Podzimní FOR DECOR & HOME nastíní směr designu letošních Vánoc, Hyperbydleni.cz

Podzimní FOR DECOR & H...

28.08.2019

Mezinárodní kontraktační veletrh dekorací,...

Další veletrhy »